Het BIKcollectief

Het Beroepskunstenaars In de Klas collectief is een enthousiaste groep professionele beeldend kunstenaars met daarnaast een volledige lesbevoegdheid in beeldende en kunstzinnige vorming. Wij brengen in die hoedanigheid, maar vooral als beeldend kunstenaar kunst en cultuur in de klas. Met onze jarenlange beroepservaring kunnen wij de leerlingen extra handvatten en inzichten bieden om zichzelf creatief te uiten en te ontwikkelen. Wij hebben ervaring in het geven van kunstlessen en workshops en in het begeleiden van langlopende kunstprojecten, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. In het BIKcollectief zijn kunstenaars met verschillende achtergronden vertegenwoordigd die in diverse samenstellingen kunstprojecten in praktisch alle disciplines kunnen verzorgen.
Het BIKcollectief ontwikkelt ook educatief materiaal, waaronder lesbrieven. Tevens verzorgen wij docententrainingen.

Ontwikkeling van creativiteit is belangrijk
Ruimte voor creatieve vakken in het onderwijs draagt bij tot een evenwichtige ontwikkeling. Het is een belangrijke aanvulling op de leervakken zoals rekenen, wiskunde, taal of aardrijkskunde. Leerlingen leren op een intu´tief en gevoelsmatig niveau met zichzelf bezig te zijn en zich te uiten. Creativiteit is zowel binnen als buiten school van belang. Het is een belangrijk gereedschap om op een speelse manier met kijken, denken en leren om te leren gaan. Daarnaast kan het een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individualiteit, de autonomie en de zelfstandigheid. Creativiteit kan ze de middelen bieden om plezier en geluk aan zichzelf te ontlenen.

Wat kunnen de leerlingen leren?
Door het uitvoeren van opdrachten worden de leerlingen geprikkeld hun grenzen te overschrijden. Om op ontdekkingsreis te gaan naar hun eigen mogelijkheden. Zo leren ze spelenderwijs dat creativiteit een essentieel onderdeel in hun bestaan kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren:

  • De eigen ideeŰn, gedachten en gevoelens (stapsgewijs) om te zetten in een concrete vorm.
  • Problemen op te lossen die zich tijdens het creatieve proces voordoen en daarbij te leren vertrouwen op eigen inzicht en werkwijzen.
  • Hun omgeving te verkennen, de waarneming te ontwikkelen en hun fantasie te gebruiken.
  • Ruimtelijk inzicht en het gevoel voor verhoudingen en kleur te ontwikkelen, en hoe om te gaan met uiteenlopende materialen en gereedschappen, de oog-hand co÷rdinatie verder te verfijnen, enzovoorts.
  • Zowel zelfstandig te werken als ook in groepsverband.
  • Dat kunst en cultuur wezenlijke onderdelen van mens en samenleving zijn waar je veel plezier aan kunt beleven (musea, concertzalen, theater, bioscoop, boeken, televisie), en dat kunst en cultuur samenhangen met de ontwikkelingen in die samenleving.